zveme vás

milí klienti :) 

Vánoční SLUNOVRAT na Harcovce ..........
Slunovrat se slavil pro svoji symboliku v různých kulturách. U nás je spojován s Vánocemi. Není nic neznámého, že Vánoce, byť se jedná o křesťanský svátek, jsou pozůstatkem pohanských oslav slunovratu. Narození Ježíše je narození slunce, které se k nám vrací.
Ale jak to bylo dřív?
Doba zimního slunovratu znamenala naději, že slunce a s ním i podmínky pro život se vrací. Lidi v ten čas znovu propojuje víra v dobrou úrodu na polích i v sadech, naději, že louky budou plné dobré pastvy pro všechna zvířata. Drobné dárky v ten čas byly původně určeny k usmíření sil, které mohly negativně ovlivnit úrodu na polích a stromech, čistotu studánek a studní, zdraví dobytka apod. Tedy všechno, co člověk potřeboval k harmonickému životu v přírodě a vlastnímu přežití.
A jak je to jinde?
Například v Hinduismu slunovrat symbolizuje vysvobození ze tmy nevědomosti a návrat světla poznání a moudrosti. Tento den se drží půst a dávají se dary chudým (zejména pokrývky a přepuštěné máslo - ghí).

vyberte si

jeden ze tří programů

+ výroba mály, chcete-li

2.jpg

108 pozdravů

16:00 - 17:45

108 pozdravů slunci s Karin – jako oslavu Slunovratu. Jako prosbu o vysvobození ze tmy nevědomosti k poznání a moudrosti. Říká se, že je 108 schodů na cestě k poznání. Co těmi schody je míněno? Možná překážky, výzvy, kdo ví ….

max 12 klientů

200 Kč

3.jpg

jin jóga

16:00 - 17:30

Prodloužená Vánoční jóga s Pavlinou .. nabízí harmonii v jang a jin ásánách.

V jemnosti a hravosti se dotknete vnitřního ztišení .. a naladíte se na zázraky vánoční

max 12 klientů

200 Kč

4.jpg

muzikoterapie

16:00 - 17:30

Prodloužená muzikoterapie s Radkou zaměřená na klid a odpočinek, který má být se zimním obdobím spojen, abychom přečkali nedostatek světla ve zdraví a mohli se tak těšit na přibývající se den a více slunce.

max 11 klientů

200 Kč

14:00 - 16:00

VÝROBA MÁLY

100 Kč

Chcete-li, pak si přijďte v tentýž den od 14 hodin vyrábět svůj náramek Mála pro sebe či jako vánoční dárek. Můžete (ale nemusíte) s ním pak 108 pozdravů slunci zacvičit a dát do něj sílu, zdraví, vitalitu, radost a energii.

Vyrábět se bude s Karin

Tvořit budeme upcyklací z již použitých dřevěných korálků. Nic s sebou nepotřebujete než chuť tvořit a dávat. Za výrobu své mály zaplatíte

100 Kč, za které nakoupíme stelivo pro kočičky z útulku paní Snášelové. Můžete si také zakoupit některou z nabízených krabiček v charitashopu.