DIAGNOSTIKA
Karin Borejová

 
PODÍVEJTE SE NA SEBE NAŠIMA OČIMA


DIAGNOSTIKA

1500 Kč
* pro klienty Harcovky s aktivní účastí a platnou permanentkou
* pro klienty s ročním předplatným online


2000 Kč
* pro nové klientyobjednávat se můžete na tel. čísle:
737 245 575diagnostika - to je studium vašeho těla, vašich chybných návyků držení těla, nalezení příčiny problému a hlavně nalezení řešení.
PROČ se mi to děje A JAK-Z TOHO-VEN.
bolest.jpg
diagnostika3.jpg
diagnostika.jpg
diagnostika2.jpg

Klient objednáním diagnostiky držení těla souhlasí s pořízením fotografií za účelem vypracování diagnostiky držení těla.

Výsledkem vypracování diagnostiky těla je 5-8 jpg souborů, kdy každý obsahuje několik opravených, ořezaných fotografií doplněných o osy, šipky, kroužky. Tyto fotografie jsou navíc doplněny textem, který detailně popisuje aktuální stav související
s držením těla. Tyto jpg soubory pak budou klinetovi odeslány mailem.

Jak fotografie, tak jpg soubory jsou výhradním majetkem společnosti Harcovka z.s.
V souladu s ustanovením § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, klient souhlasí se zobrazením upravených fotografií zaměřených na držení těla, a to za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno pro informační účely, svoluje také k rozmnožování a rozšiřování upravených, ořezaných fotografií obvyklým způsobem. Vzhledem k vypracování diagnostiky držení těla klient rozumně předpokládá, že takto získané zobrazení bude dále šířeno, přičemž k šíření podoby člověka (bez označení jménem, bez viditelné tváře či jasných charakteristických znaků na těle) bude docházet obvyklým způsobem, který je vzhledem
k okolnostem vypracování diagnostiky držení těla a činnosti Harcovky, z.s. typickým pro danou službu.
Klient tedy souhlasí s rozšiřováním fotografií zachycených při diagnostice držení těla, a to zejména pro vzdělávací účely
a pro účely činnosti Harcovky, z.s.